Wat zijn GOCA examencentra’s?

Om een rijbewijs te kunnen bemachtigen bent je verplicht om twee keer een examen af te leggen. In eerste instantie betreft het een theoretisch examen die zal toetsen of je over voldoende kennis beschikt om jou op de openbare weg te kunnen begeven met een voertuig. Wanneer je bent geslaagd voor het theoretische rijexamen kun je vervolgens toewerken naar de praktische variant. In dit geval zijn het de vaardigheden waarover je beschikt om met de auto te rijden die worden gecontroleerd. Beide examens worden afgelegd in één van de verschillende GOCA examencentra. Deze zijn verspreid over België terug te vinden waardoor je doorgaans geen verre afstanden dient af te leggen.

GOCA examencentra bij u in de buurt

Wanneer we de lijst van GOCA examencentra in detail gaan bekijken zien we dat deze op gunstige en bovendien centrale locaties zijn terug te vinden. GOCA examencentra zijn onder meer terug te vinden in de steden Oostende, Brugge, Roeselare, Wevelgem, Eeklo, Sint-Niklaas, Kontich, Geel, Bree en Anderlecht. Er zijn uiteraard nog heel wat meer locaties waar GOCA examencentra zijn terug te vinden. Waar in Vlaanderen je ook mag wonen, er is altijd wel een nabijgelegen examencentrum waar je, jouw beide examens voor het rijbewijs kunt gaan afleggen. Dit geldt overigens niet alleen in Vlaanderen, maar ook aan Waalse kant. Ook hier zijn een groot aantal GOCA examencentra terug te vinden die verspreid over het Waalse grondgebied zijn gevestigd.

Een eerste bezoek aan de GOCA examencentra

De eerste keer dat je een bezoek zult moeten brengen aan het GOCA examencentrum zal betrekking hebben tot het afleggen van jouw theoretisch rijexamen. Er worden jou verschillende vragen gesteld waarbij je een keuze kunt maken uit meerdere antwoorden. Je bent geslaagd op het ogenblik dat je minstens 41 op 50 weet te behalen. Na afloop van het theoretisch rijexamen wordt er ook nog een korte oogtest uitgevoerd waarna er een brochure mee wordt gegeven met alle informatie aangaande het praktisch rijexamen en wanneer je deze kunt afleggen. Let op, het theoretisch examen dat je hebt afgelegd is maar 3 jaar geldig.

Heb je, jouw theoretisch rijexamen afgelegd in één van de GOCA examencentra, maar ben je niet geslaagd? In dat geval kun je nog een tweede keer proberen. Indien je ook de tweede keer niet voldoende punten weet te behalen ben je verplicht om 12 uur theorielessen te volgen in een erkende rijschool. Pas wanneer je deze lessen heeft gekregen kun je een nieuwe poging wagen. Ben je na dit hele parcours geslaagd? Dan kun je ook de blik op de toekomst werpen en werk beginnen maken van het praktische aspect van het behalen van het rijbewijs.

Praktijkexamen afleggen in één van de GOCA examencentra

Wanneer je bent geslaagd voor het theoretisch rijexamen in één van de GOCA examencentra krijg je een voorlopig rijbewijs welke geldig is voor een periode van 18 of 36 maanden. De geldigheid van het voorlopig rijbewijs wordt bepaald aan de hand van het feit of je er voor kiest om te rijden met of zonder een begeleider. Indien je aan de geldende voorwaarden hebt voldaan wordt het tijd om opnieuw een bezoek te brengen aan één van de GOCA examencentra. Tijdens het praktisch rijexamen moet je verschillende zaken kunnen aantonen. Zo moet je bijvoorbeeld bewijzen dat je kunt parkeren, maar zul je tevens een bepaald maneuver moeten uitvoeren en wordt er gekeken naar hoe jij rijdt in verschillende omstandigheden. Wanneer je voor alle aspecten geslaagd bent wordt u een document overhandigd waarmee je bij het gemeentehuis jouw definitief rijbewijs kunt aanvragen. Jouw bezoeken aan één van de GOCA examencentra komen hiermee dan ook ten einde.