Wat zijn de kosten van het theorie-examen?

De weg die leidt naar het behalen van jouw rijbewijs is bezaaid met kosten. Je dient in eerste instantie uiteraard eerst een bepaalde cursus te volgen of aan te kopen, maar daarnaast zijn er eveneens kosten verbonden aan het afleggen van het theorie-examen zelf. De exacte kostprijs waar je rekening mee dient te houden is afhankelijk van meerdere factoren. Denk hierbij onder meer aan het soort rijbewijs dat je wenst te behalen evenals aan het feit of er bijvoorbeeld een tolk nodig is of niet. Met welke kosten je precies voor het theorie-examen rekening dient te houden zal duidelijk worden na het doornemen van de informatie op deze pagina.

Het soort rijbewijs welke je wenst af te leggen

In eerste instantie moet er voor wat de kostprijs van het theorie-examen betreft rekening worden gehouden met het soort rijbewijs dat je wenst te behalen. Voor een rijbewijs categorie AM, A, B en G geldt dat de laagste prijs van 15 euro wordt aangerekend bij een GOCA examencentrum. Indien je er voor wenst te kiezen om een rijbewijs met categorie C of D te behalen ligt de prijs met 17 euro iets hoger. Wanneer je de eerste keer meteen bent geslaagd voor het theorie-examen blijven de kosten voor het daadwerkelijke examen dus zeer beperkt. Indien je meerdere malen de test moet afleggen kunnen deze echter uiteraard iets oplopen.

Aanvullende retributie voor theorie-examen in speciale zitting

Jammer genoeg beschikt niet iedereen zomaar over de mogelijkheid om deel te nemen aan het gewone, theoretische examen voor het behalen van het rijbewijs. Verschillende redenen kunnen hiervan aan de basis liggen. In het merendeel van de gevallen gaat het echter om structurele leer-, lees- en / of schrijfproblemen. Het spreekt voor zich dat ook deze mensen de mogelijkheid moeten hebben om het rijbewijs te behalen. Omwille van deze reden wordt er voor hen een speciale zitting georganiseerd. Vooraleer je de mogelijkheid hebt om deel te nemen aan een dergelijke zitting moet de kandidaat wel een speciaal attest voorleggen. Dit attest is helaas ook niet de enige voorwaarde voor het op deze manier afleggen van het theorie-examen. Alle extra inspanningen die hiervoor getroffen dienen te worden gaan immers uiteraard ook gepaard met extra kosten. De aanvullende retributie voor een theorie-examen in speciale zitting voor de rijbewijzen AM, A, B en G bedraagt 50 euro. In het geval van een rijbewijs C en D is er sprake van een aanvullende retributie van 86 euro.

Zelf theorie-examen boeken?

Het is mogelijk dat de rijschool van jouw keuze een bepaalde meerprijs in rekening brengt wanneer zij voor jou het theorie-examen moeten plannen. Dit is lang niet bij elke rijschool het geval, maar wanneer je er zeker van wenst te zijn dat je niet tegen extra kosten aanloopt kan het altijd interessant zijn om zelf het theorie-examen te boeken. Zoek via het internet op welke examencentra er bij jou in de buurt zijn terug te vinden, neem de telefoon en plan zelf wanneer je het theoretisch examen wenst af te leggen. Dit is niet alleen voor beide partijen het efficiëntst en eenvoudigst, op deze manier worden mogelijke extra kosten ook met zekerheid voorkomen.

Prijzen theorie-examen bij verschillende examencentra

De kosten van het theorie-examen zijn bij alle rijscholen gelijk. Dit komt omdat ze door de Belgische overheid worden bepaald en er door examencentra niet van mag worden afgeweken. Dit geldt niet uitsluitend voor het rijbewijs B, maar ook voor mogelijke andere rijbewijzen welke je wenst te behalen. Zijn er in jouw omgeving meerdere examencentra terug te vinden waaruit je kunt kiezen? In dat geval hoef je dus alvast geen rekening te houden met een eventueel verschil in kostprijs.